برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1534 100 1
شبکه مترجمین ایران

step sister

معنی کلمه step sister به انگلیسی

step sister
• daughter of the mother or father of a previous marriage; daughter of a step-father or of a step-mother

step sister را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

دکتر سعیدی
ناخواهری
گلی افجه
خواهر نا تنی
Msrgan
خواهرای ناتنیش
Maryam
خواهرای ناتنیش
😇😇
نا خواهری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی step sister مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )