برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

step outside

step outside را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بابک
خارج شدن
Seyyedalith
بیرون رفتن و یه گردش کوتاه کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی step outside مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )