برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1637 100 1
شبکه مترجمین ایران

steam engine

/ˈstiːmˈendʒən/ /stiːmˈendʒɪn/

معنی: ماشین بخار، موتور بخار

بررسی کلمه steam engine

اسم ( noun )
مشتقات: steam-engine (adj.)
• : تعریف: an engine in which pressurized steam supplies mechanical energy, usu. by moving a piston in a closed cylinder.

واژه steam engine در جمله های نمونه

1. This is the shaft of a steam engine.
[ترجمه ترگمان]این محور موتور بخار است
[ترجمه گوگل]این شفت یک موتور بخار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The steam engine was the workhorse of the Industrial Revolution.
[ترجمه ترگمان]موتور بخار نیروی کارا انقلاب صنعتی بود
[ترجمه گوگل]موتور بخار نیروی کار انقلاب صنعتی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Watt invented the steam engine.
[ترجمه ترگمان]وات موتور بخار را اختراع کرد
[ترجمه گوگل]وات موتور بخار را اختراع کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Who invented the steam engine?
[ترجمه ترگمان]کی موتور بخار رو اختراع کرده؟
[ترجمه گوگل]چه کسی موتور بخار را اختراع کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This was the first commercially successful steam engine and ...

مترادف steam engine

ماشین بخار (اسم)
engine , steam engine , steamer
موتور بخار (اسم)
steam engine

معنی steam engine در دیکشنری تخصصی

steam engine
[شیمی] ماشین بخار
[مهندسی گاز] ماشین بخار

معنی کلمه steam engine به انگلیسی

steam engine
• engine using pressurized steam to supply mechanical energy

steam engine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حاتمی نژاد
ماشین بخار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی steam engine

کلمه : steam engine
املای فارسی : استیم انجین
اشتباه تایپی : سفثشئ ثدلهدث
عکس steam engine : در گوگل

آیا معنی steam engine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )