برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

steal the spotlight

steal the spotlight را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح):
داشتن بهترین عملکرد در یک نمایش، بازی یا رویداد دیگر.
جلب کردن توجه‌ها به خود.

https://idioms.thefreedictionary.com/spotlight

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی steal the spotlight مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )