برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1410 100 1

steak

/ˈsteɪk/ /steɪk/

معنی: استیک، باریکه گوشت کبابی
معانی دیگر: (به ویژه گوشت گاو) تکه ی گوشت

بررسی کلمه steak

اسم ( noun )
(1) تعریف: a large, flat cut of meat or fish, esp. beef, that is usu. cooked by frying, broiling, or grilling.

(2) تعریف: ground meat, esp. beef, formed into a patty and cooked.

- hamburger steak
[ترجمه ترگمان] استیک همبرگر
[ترجمه گوگل] استیک هامبورگ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه steak در جمله های نمونه

1. steak au poivre
گوشتی که سرخ شده و سپس در شعله‌ی براندی کباب شده و بر آن فلفل پاشیده‌اند

2. steak garnished with parsley
گوشت سرخ شده که با جعفری تزیین شده است

3. chicken-fried steak
گوشت گاو سوخاری (سرخ کرده)

4. fish steak
استیک ماهی

5. would you like your steak rare or well-done?
آیا میل دارید " استیک‌" شما نیم‌پز باشد یا کاملا پخته‌؟

6. The steak is so delicious that he's licking his lips.
[ترجمه ترگمان]استیک خیلی خوش‌مزه است که لب‌هایش را می‌لیسید
[ترجمه گوگل]استیک خیلی خوشمزه است که لب هایش را لیس می زند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. He put some pepper on his steak.
[ترجمه ترگمان] یه مقدار فلفل توی استیک - ش گذاشت
[ترجمه گوگل]او فلفل را روی استیک خود گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We had beef steak for dinner.
[ترجمه ترگمان]برای شام گوشت گوساله داشتیم
[ترجمه گوگل]ما برای اس ...

مترادف steak

استیک (اسم)
steak
باریکه گوشت کبابی (اسم)
steak

معنی عبارات مرتبط با steak به فارسی

چاقوی ویژه ی خوردن استیک، استیک بر، کارد رومیزی دارای تیغه مضرس
خوراک پیاز خرد کرده و زرده ی تخم مرغ و گوشت گاو چرخ کرده و ادویه که خام می خورند
گوشت ران گاو
گوشت گاو بریان شده (از بالای ران گاو)، قسمتی از گوشت ران گاو
(با d کوچک هم می نویسند) رجوع شود به: club steak
گوشت استیک نازک که در ظرف حدود یک دقیقه کباب می شود
گوشت کبابی از ران گاو، استیک ران
خوراک گوشت گاو مخلوط با تخم مره وشیر
(گوشت گاو چرخ کرده و خرده نان و پیاز وتخم مرغ که با هم به صورت یک صفحه ی گرد بریان کرده اند) بریانی، استیک کوبیده
بیفتک ران گاو
گوشت بی استخوان (برای استیک)، استیک بی استخوان
(خوراک) استیک گوشت چرخ کرده، گوشت خرد کرده مخلوط با ارد وچاشنی سر  کرده، شامی
رجوع شود به: steak tartare

معنی کلمه steak به انگلیسی

steak
• thick slice of beef or other meat; ground beef formed into a patty and cooked
• steak is beef without much fat on it.
• a fish steak is a large piece of fish.
steak entrecote
• type of steak
steak house
• restaurant that specializes in steaks, restaurant that serves beef steaks
chicken steak
• slice of meat from a chicken (intended for broiling or frying)
chuck steak
• chuck steak is meat from the neck or shoulder of a cow.
fillet steak
• thin slice of steak
hamburger steak
• beefburger, patty of beefburger, patty of cooked ground beef
medium steak
• steak which is not completely cooked, steak with some pink meat in the center
minute steak
• steak that can be prepared very quickly
non kosher steak
• steak made from pork meat
pork steak
• steak made out of pig meat
rib eye steak
• ribeye, ribeye steak, tender and boneless beef steak cut from the rib section of a cow
ribeye steak
• rib eye steak, ribeye, tender and boneless beef steak cut from the rib section of a cow
tartar steak
• type of steak, specific type of cut of meat
turkey steak
• slice of meat made from turkey

steak را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Syed reza
A kind of meat
Younes
استیک
مینا تنها
تکه ای مسطح از گوشت قرمز یا گوشت ماهی گفته میشود البته بیشتر در موردتکه ای مسطح از گوشت گاو گفته میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steak
کلمه : steak
املای فارسی : استیک
اشتباه تایپی : سفثشن
عکس steak : در گوگل

آیا معنی steak مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )