برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
stay - clear - of

stay clear of

stay clear of را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح)از (کسی یا چیزی) دوری کردن، احتراز کردن. --> Steer clear of, Stay clear of
Neginnk
برحذر بودن از چیزی یا کسي
Negar
Take care to avoid sth or sb , because it or they may cause problems .
English User
مصون ماندن، احتر از کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی stay clear of مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )