برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

status word


کلمه وضعیت نما

معنی عبارات مرتبط با status word به فارسی

کلمه وضعیت مجرا
کلمه وضیت برنامه

status word را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی status word

کلمه : status word
املای فارسی : استاتوس ورد
اشتباه تایپی : سفشفعس صخقی
عکس status word : در گوگل

آیا معنی status word مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )