برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

status symbol


نماد منزلت، علامت مقام، نشانه ی شان و اعتبار

بررسی کلمه status symbol

اسم ( noun )
• : تعریف: a possession, habit, lifestyle, or practice regarded as a mark of social status, esp. of high status.

معنی کلمه status symbol به انگلیسی

status symbol
• symbol that is a sign of high social status (especially expensive property)
• a status symbol is something that someone has and that shows their prestige and importance in society.

status symbol را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی status symbol

کلمه : status symbol
املای فارسی : استاتوس سمبل
اشتباه تایپی : سفشفعس سغئذخم
عکس status symbol : در گوگل

آیا معنی status symbol مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )