برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

status qua

معنی status qua در دیکشنری تخصصی

status qua
[حقوق] وضع موجود

status qua را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

وحید طباطباییان
رویه کنونی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی status qua مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )