برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

status of limitations


قانون مرورزمان

status of limitations را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی status of limitations

کلمه : status of limitations
املای فارسی : استاتوس اوف لیمیتتینس
اشتباه تایپی : سفشفعس خب مهئهفشفهخدس
عکس status of limitations : در گوگل

آیا معنی status of limitations مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )