برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

status line

معنی status line در دیکشنری تخصصی

status line
[کامپیوتر] خط وضعیت - خطی از اطلاعات بر روی صفحه ی کامپیوتر که اطلاعات با ارزشی را در مورد تنظیمهای جاری نرم افزار و موقعیت جاری مکان نما ارائه می دهد. محتویات خط وضعیت به نرم افزار مورد استفاده بستگی دارد، بعضی از برنامه ها هنگام اجرای فرمانهای گوناگون ، اطلاعات مختلفی را ارائه می دهند. توجه به خط وضعیت ، اگر به عادت تبدیل شود، مفید است. اگر آنچه را که در خط وضعیت می بینید، نمی فهمید ، به کتابچه ی راهنما رجوع کنید.

معنی کلمه status line به انگلیسی

status line
• line which appears usually on the bottom of a screen and informs a user about the status of the computer

status line را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی status line مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )