برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1400 100 1

static dump

/ˈstætɪkˈdəmp/ /ˈstætɪkdʌmp/

روگرفت ایستا

معنی static dump در دیکشنری تخصصی

static dump
[کامپیوتر] روبرداری ایستا .
[برق و الکترونیک] نسخه برداری استاتیک نسخه برداری در زمان خاصی از اجرای کامپیوتری ، معمولاً در آنتنهای اجرا .

static dump را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی static dump
کلمه : static dump
املای فارسی : ستاتیک دامپ
اشتباه تایپی : سفشفهز یعئح
عکس static dump : در گوگل

آیا معنی static dump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )