برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

statehood

/ˈsteɪtˌhʊd/ /ˈsteɪthʊd/

معنی: ایالتی، حالت و شرایط ایالات امریکا
معانی دیگر: ایالت بودن، حالت ایالتی داشتن

بررسی کلمه statehood

اسم ( noun )
• : تعریف: the condition, position, or status of being a state, esp. of the United States.

واژه statehood در جمله های نمونه

1. West Virginia was granted statehood in 186
[ترجمه ترگمان]ویرجینیا غربی در سال ۱۸۶ به عنوان ایالتی تشکیل شد
[ترجمه گوگل]ویرجینیای غربی در سال 186 به ایالت اعطا شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This ended in a quixotic campaign for statehood.
[ترجمه ترگمان]این کار در یک کمپین quixotic برای تشکیل ایالت‌ها به پایان رسید
[ترجمه گوگل]این در مبارزات انتخاباتی برای دولت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Utah obtained statehood in 189
[ترجمه ترگمان]ایالت یوتا در سال ۱۸۹ به دست آمد
[ترجمه گوگل]ایالت یوتا در سال 189 به رسمیت شناخته شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Thus could economic statehood be achieved for the economic union.
[ترجمه ترگمان]بنابراین، استقلال اقتصادی می‌تواند برای اتحادیه اقتصادی به دست آید
[ترجمه گوگل]بدین ترتیب می تواند کشورت اقتصادی برای اتحادیه اقتصادی به دست آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف statehood

ایالتی (اسم)
statehood
حالت و شرایط ایالات امریکا (اسم)
statehood

معنی کلمه statehood به انگلیسی

statehood
• condition of being a state
• statehood is the condition of being an independent state.
• in american english, statehood is also the condition of being one of the united states of america.
struggle for statehood
• fight to become an independent nation

statehood را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سلطانی
استقلال
آرین هراتی
استقلالیت، ایالت بودن
سارافرجپور
ایالتی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی statehood

کلمه : statehood
املای فارسی : ستتهود
اشتباه تایپی : سفشفثاخخی
عکس statehood : در گوگل

آیا معنی statehood مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )