برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

start with

معنی start with در دیکشنری تخصصی

start with
[ریاضیات] شروع کردن

start with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
شروع/آغاز کردن با
زهره
اولاً، قبل از هر چیز، در وهلۀ اول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی start with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )