برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

stairwell

/ˈsteˌrwel/ /ˈsteəwel/

معنی: نردبان، پله کان عمودی
معانی دیگر: پلکان عمود (مانند پلکان منار که عمود و مارپیچ است)، پلکان ستونی

بررسی کلمه stairwell

اسم ( noun )
• : تعریف: in a building, a walled-off section that contains a staircase.

واژه stairwell در جمله های نمونه

1. He had apparently fallen head-first down the stairwell.
[ترجمه ترگمان]ظاهرا سرش از پله پایین افتاده بود
[ترجمه گوگل]او ظاهرا سرنخ پایین را به سمت پله ها کشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The stairwell was lit by a single bulb.
[ترجمه ترگمان]پلکان با یک لامپ روشن شده‌بود
[ترجمه گوگل]پله توسط یک لامپ روشن شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Fear stalks every dark stairwell and walkway.
[ترجمه ترگمان]ترس در هر پلکان و گذرگاه تاریک وجود دارد
[ترجمه گوگل]ترس هر پله و راهروی تاریک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Only a small plaque near a stairwell distinguishes the school from the college at large.
[ترجمه ترگمان]فقط یک پلاک کوچک نزدیک راه‌پله، مدرسه را از کالج متمایز می‌کند
[ترجمه گوگل]فقط یک پلاک کوچک در نزدیکی پله ها، مدرسه را از کالج بزرگ جدا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف stairwell

نردبان (اسم)
escalade , stair , ladder , stile , stairwell
پله کان عمودی (اسم)
stairwell

معنی stairwell در دیکشنری تخصصی

stairwell
[عمران و معماری] آشکوب - فضای پله کان

معنی کلمه stairwell به انگلیسی

stairwell
• vertical opening containing a stairway
• a stairwell is the part of a building that contains a staircase.

stairwell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

المیرا
راه پله
عاطفه موسوی
فضای پلکان
سعید ترابی
راه پله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stairwell

کلمه : stairwell
املای فارسی : ستیرولل
اشتباه تایپی : سفشهقصثمم
عکس stairwell : در گوگل

آیا معنی stairwell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )