برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

stainless steel

/ˈsteɪnləsˈstiːl/ /ˈsteɪnləsstiːl/

پولاد پادزنگ، فولاد ضدرنگ، پولاد زنگ نزن

بررسی کلمه stainless steel

اسم ( noun )
• : تعریف: an alloy of steel and chromium, which is resistant to rust and corrosion.

واژه stainless steel در جمله های نمونه

1. It's possible to weld stainless steel to ordinary steel.
[ترجمه ترگمان]جوش فولاد ضد زنگ به فولاد معمولی ممکن است
[ترجمه گوگل]فولاد ضد زنگ به فولاد معمولی می تواند جوش داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The standard spec includes stainless steel holding tanks.
[ترجمه ترگمان]مشخصات استاندارد شامل تانک‌های دارای فولاد ضد زنگ است
[ترجمه گوگل]مشخصات استاندارد شامل مخازن نگهدارنده فولاد ضد زنگ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. In the kitchen an impressive battery of stainless steel utensils hangs on the wall. Sentence dictionary
[ترجمه ترگمان]در آشپزخانه باتری پر ابهتی از لوازم ساخته‌شده از فولاد ضد زنگ روی دیوار آویزان است فرهنگ لغت
[ترجمه گوگل]در آشپزخانه یک ظروف قابل توجه از ظروف فولاد ضد زنگ روی دیوار آویزان است فرهنگ لغت جمله
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The stainless steel pipework has been constructed, tested and inspected to very high standards.
[ترجمه ترگمان]فولاد ضد زنگ ساخته شده‌است و با استاندا ...

معنی stainless steel در دیکشنری تخصصی

stainless steel
[شیمی] فولاد ضد زنگ
[عمران و معماری] فولاد ضد زنگ
[مهندسی گاز] فولادضدزنگ ، فولادزنگ نزن
[نساجی] فولاد ضد زنگ
[پلیمر] فولاد ضدزنگ

معنی کلمه stainless steel به انگلیسی

stainless steel
• type of metal which does not rust
• stainless steel is a metal made from steel and chromium which does not rust.

stainless steel را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی stainless steel

کلمه : stainless steel
املای فارسی : استینلس استیل
اشتباه تایپی : سفشهدمثسس سفثثم
عکس stainless steel : در گوگل

آیا معنی stainless steel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )