برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1620 100 1
شبکه مترجمین ایران

square foot

معنی square foot در دیکشنری تخصصی

Square foot
[مهندسی گاز] فوت مربع
[برق و الکترونیک] لومن بر فوت مربع واحد نورتابی و وجود نور. واحد SI وجود نور ، لومن بر متر مربع ارحج است .

square foot را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

English User
فوت مربع: واحد اندازه گیری: مربع های با اضلاع یک فوتی، مثل متر مربع

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی square foot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )