برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1432 100 1

spreadsheet

/ˈspredˌʃit/ /ˈspredʃiːt/

(کامپیوتر) گسترده برگ، برگه ی گسترده

واژه spreadsheet در جمله های نمونه

1. The system came bundled with a word processor, spreadsheet and graphics program.
[ترجمه ترگمان]سیستم با یک پردازشگر کلمه، صفحه گسترده و برنامه گرافیکی انطباق پیدا کرد
[ترجمه گوگل]سیستم همراه با یک پردازشگر کلمه، صفحه گسترده و برنامه گرافیکی همراه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I'm trying to make a spreadsheet up to computerize everything that's done by hand at the moment.
[ترجمه ترگمان]من دارم سعی می‌کنم به هر چیزی که در آن لحظه انجام شده‌است برسم
[ترجمه گوگل]من تلاش می کنم تا یک صفحه گسترده ایجاد کنم تا همه چیز را که با دست در حال انجام است، کامپایل کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Different spreadsheet packages tend to be similar, though not necessarily identical.
[ترجمه ترگمان]بسته‌های نرم‌افزاری مختلف شبیه هستند، اگر چه لزوما یک‌سان نیستند
[ترجمه گوگل]بسته های مختلف صفحه گسترده تمایل به مشابهی دارند، گرچه لزوما یکسان نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'll send the spreadsheet as an attachment.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی spreadsheet در دیکشنری تخصصی

spreadsheet
[کامپیوتر] صفحه گسترده - جدولی از اعداد که به صورت سطرها و ستونهایی مرتب شده اند. صفحه های گسترده ی کاغذی،قبل از اختراع کامپیوترها برای عملیات تجاری به کار می رفتند. نخستین صفحه ی گسترده ی کامپیوتری VisiCalc بود که در پایان دهه ی 70 بر روی کامپیوتر Apple ll اجرا می شد. مشهورترین برنامه های صفحه ی گسترده ی امروزی Lotus 1-2-3 و Excel است .برخی از ویژگیهای همگانی این برنامه ها این چنین است : (1) داده ها در سطرها ( که با عدد برچسب زده شده اند) و ستونها( که با حروف برپسب زده شده اند) مرتب می شوند. هر جای صفحه ی گسترده یک سلول نام دارد . می توانید اعداد یا حروف را در یک سلول قرار دهید . در مثال زیر، فروش انواع محصولات یک فروشگاه کوچک در یک صفحه ی گسترده پبت شده است: (2) اگر فرمول وارد کنید ،کامپیوتر محاسبات را به طور خودکار انجام می دهد. مثلاً برای محاسبه ی در آمد فروش حبوبات ،فرمول B2*C2 + را در سلول D2 وارد کنید ( علامت * بیانگر ضرب است؛ و علامت + اولیه نشان می دهد که این عبارت یک فرمول است) . وقتی فرمولی وارد می شود ،صفحه ی گسترده در آن سلول ، نتیجه ی فرمول را نمایش می دهد، نه خود فرمول را .با این حال ،حرکت دادن اشاره گر سلول به یک سلول ،امکان میدهد تا فرمول آن سلول را در بالای صفحه ببینید و در صورت نیاز آن را ویرایش کنید . (3) یک فرمول در یک سلول می تواند به سلولهای دیگر کپی شود. مثلاً فرمول درون سلول D2 می تواند در سلولهای D4,D3 کپی شود و در آمد کل محصولات دیگر ارائه دهد . وقتی برنامه ی Lutos1-2-3 تحتDOS و نه ویندوز، اجرا شود، با فشار کلید /، فرمان کپی ،قسمتی از منویی است که در بالای صفحه ظاهر می شود. فرمانها در برنامه های صفحه ی گسترده ی تحت ویندوز از ساختار منویی استاندارد استفاده می کنند .وقتی فرمولها توسط فرمان کپی به سلولهای جدیدی کپی می شوند، به طور خودکار تغییر می کنند. در مثال فوق ،وقتی فرمول B2*c2 + از سلول D2 به سلول D3 کپی می شود، به B3*C3 + تغییر می کند و در سلول D4 نیز این فرمول به B4*C4 + تبدیل می شود؛ زیرا B2 و C2 در سلول D2 آدرسهای نسبی هستند . نگاه کنیدبه آدرس مطاق یا absolute address تا چگونگی ممانعت از تغییر آدرس سلولها توسط فرمان مپی را بیاموزند . (4) یک فرمول ممکن است دارای تابع پیش ساخته ...

معنی کلمه spreadsheet به انگلیسی

spreadsheet
• accounting program for a computer; chart with multiple columns used in such a program
• a spreadsheet is a computer program that is used for entering and arranging both numerical data and texts. spreadsheets are used especially for financial planning and budgeting.
spreadsheet program
• program for setting up electronic calculations spreadsheets
three dimension spreadsheet
• calculations spreadsheet containing several separate tables on separate pages

spreadsheet را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین
صفحات اسلاید
حمیده
صفحه شطرنجی
مهدی باقری
یه نرم افزار کامپیوتری تو مایه های اِکسل (excel) که ستون و ردیف داره و میشه باهاش حساب کتاب کرد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spreadsheet
کلمه : spreadsheet
املای فارسی : سپریدشیت
اشتباه تایپی : سحقثشیساثثف
عکس spreadsheet : در گوگل

آیا معنی spreadsheet مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )