برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1403 100 1

sprayer

/ˈspreɪər/ /ˈspreɪə/

معنی: گردپاش، سم پاش

واژه sprayer در جمله های نمونه

1. she misted flower leaves with a sprayer
او با افشانه روی برگ گل‌ها آب می‌پاشید.

2. He's a paint sprayer in the local factory.
[ترجمه ترگمان]او یک نقاشی رنگ در کارخانه محلی است
[ترجمه گوگل]او یک سمپاش رنگ در کارخانه محلی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. A sprayer hooked to a tractor can spray five gallons onto ten acres.
[ترجمه ترگمان]یک تراکتور متصل به یک تراکتور می‌تواند پنج گالن بر روی ده جریب اسپری کند
[ترجمه گوگل]سمپاش به یک تراکتور متصل می شود و می تواند پنج گالن را به ده هکتار اسپری کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Better to remove the sprayer and use a cotton swab or small artist brush.
[ترجمه ترگمان]بهتر است the را از بین ببرید و از پنبه swab یا برس هنرمند کوچک استفاده کنید
[ترجمه گوگل]بهتر است که سمپاش را بردارید و از یک سواب پنبه یا یک برس کوچک هنرمند استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He takes his sprayer in his hand, appreciating their beauty and smelling their fragrance.
...

مترادف sprayer

گردپاش (اسم)
spray , spray gun , sprayer
سم پاش (اسم)
sprayer

معنی کلمه sprayer به انگلیسی

sprayer
• ne who or that which sprays (scatter in the form of fine particles, sprinkle, scatter); program that sends home pages from many servers and improves the efficiency of traffic on the internet (computers, internet)

sprayer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sprayer
کلمه : sprayer
املای فارسی : سپریر
اشتباه تایپی : سحقشغثق
عکس sprayer : در گوگل

آیا معنی sprayer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )