برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1635 100 1
شبکه مترجمین ایران

spinal cord

/ˈspaɪnl̩ˈkɔːrd/ /ˈspaɪnl̩kɔːd/

معنی: مغز حرام، مغز تیره، نخاع، مجرای ستون فقرات، نخاع شوکی
معانی دیگر: (کالبدشناسی) مغز تیره، طناب مهره ای

بررسی کلمه spinal cord

اسم ( noun )
• : تعریف: the thick cord of nerve tissue that extends through the inner canal of the spinal column from the base of the brain to the end of the spine of any vertebrate animal.

واژه spinal cord در جمله های نمونه

1. The vertebral column surrounds and protects the spinal cord.
[ترجمه ترگمان]ستون فقرات از نخاع محافظت می‌کند و از آن محافظت می‌کند
[ترجمه گوگل]ستون مهره از طناب نخاعی محافظت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If sophisticated reflexes can be mediated by the spinal cord, what is the purpose of the brain?
[ترجمه ترگمان]اگر واکنش‌های پیچیده را می توان با طناب نخاعی انجام داد، هدف از مغز چیست؟
[ترجمه گوگل]اگر رفلکس های پیچیده می توانند توسط نخاع متاثر شوند، هدف مغز چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. With spinal cord injuries, recovery can be prolonged.
[ترجمه ترگمان]با آسیب طناب نخاعی، بهبودی می‌تواند طولانی شود
[ترجمه گوگل]با آسیب نخاعی، بهبودی می تواند طولانی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. His spinal cord was severed, and he became a paraplegic.
[ترجمه ترگمان]سیم ستون فقراتش جدا شده و فلج شده
[ترجمه گوگل]طناب نخاعی او قطع شد، و او یک پاراپلژی شد
[ترجمه شما] ...

مترادف spinal cord

مغز حرام (اسم)
pith , medulla , spinal cord
مغز تیره (اسم)
pith , spinal cord
نخاع (اسم)
spinal cord
مجرای ستون فقرات (اسم)
spinal cord
نخاع شوکی (اسم)
spinal cord

معنی کلمه spinal cord به انگلیسی

spinal cord
• thread of nervous tissue running through the backbone; foundation, central part
• your spinal cord is a bundle of nerves inside your spine which connects your brain to nerves in all parts of your body.

spinal cord را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

شهرزاد پوراحمدی
طناب نخاعی
ستاره عالمی
نخاع شوکی؛ مغز حرام
مرتضی
نخاع
مرتضی
spine ::: ستون فقرات

cord :::: طناب ، سیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی spinal cord

کلمه : spinal cord
املای فارسی : سپاینال کرد
اشتباه تایپی : سحهدشم زخقی
عکس spinal cord : در گوگل

آیا معنی spinal cord مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )