برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1618 100 1
شبکه مترجمین ایران

spill the beans

/spɪl ðə binz/ /spɪl ðə biːnz/

1- رازی را افشا کردن، لو دادن 2- نقشه ای را به هم زدن، کار را خراب کردن، خیطی بالا آوردن

بررسی کلمه spill the beans

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to inadvertently or purposely disclose a secret.

- We wanted it to be a surprise, but she spilled the beans and it was ruined.
[ترجمه ترگمان] می‌خواستیم غافلگیرش ون کنیم، اما اون لوبیا رو ریخت و خراب شد
[ترجمه گوگل] ما می خواستیم این یک شگفتی باشد، اما لوبیا را ریخته و خراب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه spill the beans در جمله های نمونه

1. Trust her to spill the beans, she never could keep a secret.
[ترجمه ترگمان]بهش اعتماد کن که لوبیا رو بریزه بیرون اون هیچوقت نمیتونه یه راز رو نگه داره
[ترجمه گوگل]به او اعتماد نکنید تا لوبیا را از بین ببرید، او هرگز نمیتواند راز نگه دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They spill the beans, exposing the practice for what it is.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها لوبیا را می‌ریزند و عمل جراحی را در معرض آن قرار می‌دهند
[ترجمه گوگل]آنها لوبیا را نابود می کنند و عمل را برای آنچه در آن قرار می گیرند، نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Come off it, Rosie, spill the beans.
[ترجمه ترگمان]بی‌خیال رزی، لوبیا رو بریز بیرون
[ترجمه گوگل]بیا، روسی، لوبیا را بریزید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Come on, spill the beans.
[ترجمه ترگمان]زود باش، لوبیا رو بریز بیرون
[ترجمه گوگل]بیا، لوبیا را بردارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه spill the beans به انگلیسی

spill the beans
• disclose the secret

spill the beans را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

shirin malekfazeli
بند را آب دادن
Sewrah
Give away a secret
افشای راز
Mary
پته شو رو اب ریخت
SinaS
علاوه بر بند را به آب دادن، به معنای در دسترسی گذاشتن جزئیات را هم می دهد. مثال:
Come on, tell us how was your first date. spill the beans

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی spill the beans

کلمه : spill the beans
املای فارسی : سپیلل تاه بینس
اشتباه تایپی : سحهمم فاث ذثشدس
عکس spill the beans : در گوگل

آیا معنی spill the beans مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )