برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

spell

/ˈspel/ /spel/

معنی: حمله، دوره، طلسم، افسون، جادو، جذابیت، پی بردن به، هجی کردن، املاء کردن، درست نوشتن، دل کسی را بردن، طلسم کردن
معانی دیگر: ورد، پنام، چشم آرو، سحر، جادو شدگی، خلسه، اغما، (درست) املا کردن، دریافتن، کشف کردن، پی بردن، فهمیدن، معنی دادن، رساندن، حاکی بودن، به بار آوردن، منتج شدن به، (با اشکال) خواندن، با مکث و تردید قرائت کردن، به جای دیگری کار یا خدمت کردن (برای استراحت دادن به دیگری و غیره)، به نوبت کار کردن، نوبت عوض کردن، استراحت دادن یا کردن، غنودن، نوبت کار، دوران، دوران خدمت، زمان، مدت، مدت خدمت، (محلی) فاصله ی کم، (عامیانه) حمله ی مرض، ناگهگیری، خواندن، حمله ناخوشی

بررسی کلمه spell

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: spells, spelling, spelled, spelt
عبارات: spell out
(1) تعریف: to name or write the letters of (a word) in order.

(2) تعریف: to form (a word), as letters in order.

- C-A-T spells "cat."
[ترجمه محمود] C-A-T تلفظ "گربه" است.
|
[ترجمه ترگمان] ج - یک \"گربه\"
[ترجمه گوگل] C-A-T طلسم 'گربه' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to mean or amount to.

- Wealth does not spell happiness.
[ترجمه ترگمان] ثروت، خوشبختی را جادو نمی‌کند
[ترجمه گوگل] ثروت، خوشبختی نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
مشتقات: spellable (adj.)
• : تعریف: to form a word or words by na ...

واژه spell در جمله های نمونه

1. spell out
1- با اشکال خواندن،بریده بریده خواندن 2- پی بردن،درک کردن 3- با دقت توضیح دادن

2. a spell of violence
یک دوره خشونت

3. each spell lasts five hours
هر نوبت کار پنج ساعت طول می‌کشد.

4. please spell your name for me
لطفا اسم خود را برای من هجی کنید.

5. the spell of her personality
افسون شخصیت او

6. a cold spell
دوران هوای سرد

7. a two-year spell as reporter
دوران خدمت دو ساله به عنوان گزارشگر

8. can you spell my name
می‌توانی نام مرا هجی کنی‌؟

9. four-man teams spell each other every six hours
هر شش ساعت یکبار گروه‌های چهار نفری نوبت عوض می‌کنند.

10. cast a spell on
طلسم کردن،سخت تحت تاثیر قرار دادن،مسحور کردن

11. under a spell
سحر شده،جادو شده،طلسم شده،افسون شده

12. he muttered a spell and the door opened by itself
وردی را زمزمه کرد و در خود بخود باز شد.

13. to break a spell
طلسم را شکستن

...

مترادف spell

حمله (اسم)
fit , offense , rush , access , onset , attack , assault , offensive , onslaught , charge , onrush , spell , epilepsy , inroad , hysteria , foray , sally
دوره (اسم)
space , course , age , era , period , term , cycle , set , periodicity , periphery , stretch , spell , circuit , stadium , epoch , felly
طلسم (اسم)
bewitchment , mumbo jumbo , amulet , talisman , spell , fetish , mascot , charm , incantation , cantrip , juju , joss , obeah , phylactery
افسون (اسم)
bewitchment , fascination , conjuration , spell , charm , enchantment , glamor , incantation , juju
جادو (اسم)
conjuration , weird , talisman , spell , magic , enchantment , glamor , witchery , black magic , incantation , wizard , thaumaturgy , theurgy
جذابیت (اسم)
grace , spell
پی بردن به (فعل)
trace , spell , infer
هجی کردن (فعل)
spell
املاء کردن (فعل)
spell
درست نوشتن (فعل)
spell
دل کسی را بردن (فعل)
spell
طلسم کردن (فعل)
spell , enchant

معنی عبارات مرتبط با spell به فارسی

جادوگر، مسحور کننده، مجذوب کننده
افسون شده، طلسم کرده، طلسم شده، فریفته
1- با اشکال خواندن، بریده بریده خواندن 2- پی بردن، درک کردن 3- با دقت توضیح دادن
سحر شده، جادو شده، طلسم شده، افسون شده

معنی کلمه spell به انگلیسی

spell
• combination of words used as a magical charm, incantation; attraction, fascination; short indefinite period of time; shift, period of work; fit, bout (of coughing, laughing, etc.)
• write or say the letters of a word in their proper order; form a word (of letters); result in, end up as
• when you spell a word, you write or speak each letter in the word in the correct order.
• if something spells a particular result, it would cause this.
• a spell of an activity or type of weather is a short period of it.
• in children's stories, a spell is a sequence of words used to perform magic or to create a situation in which events are controlled by a magical power.
• if you are under someone's spell, you are so fascinated by them that you are prepared to believe everything they say or to do anything they ask.
• see also spelling, spelt.
• if you spell something out, you explain it in detail and as clearly as possible.
spell checker
• program for finding and correcting spelling mistakes
spell checking
• proofreading, making sure that words are spelled correctly
spell it out
• say frankly, speak bluntly
spell out
• read slowly letter by letter; make clear, explain in detail; figure out through careful study
clear spell
• sky which is mostly fee of clouds, partially cloudy weather
cold spell
• period of cold weather
under a spell
• under the influence magic, under sorcery

spell را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amirreza
تیکه تیکه خواندن
melika
هجی کردن
فیض
رگبار پراکنده باران
باران
املا
جعفرحجعفرحمدی دورباش
Spell into نفوذکردن
Ata7
حرف به حرف کردن کلمه یا جمله
Ata7
هجین کردن.حرف به حرف کردن.
الهام زکی زاده
Sunny spell
هوای گرم
علیرضافقیهی
ناگهان دچار شدن،(اغما پزشکی)
Anna
(V) هجی کردن، درست نوشتن
(N) دوره، طلسم، جادو
اسپل
Google
هجی کردن

Amir
بخش بخش کردن
F. F
هجی کردن، تلفظ کردن، کلمه ای را حرف به حرف بیان کردن
مثال:
? A) can you spell your last name

B) Karimi. k a r i m i
در مثال بالا شخص B کلمه ی Karimi را هجی کرده است که در انگلیسی به آن spell می گویند😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉
ششش
مدت
- a two-year spell as reporter
- یه مدت دو ساله به عنوان گزارشگر
علی
{طلسم} { زمان} {هجی کردن}
از 3 معنای اصلی کلمه spell هستند.
که طلسم: .n
زمان: .n
و هجی کردن: .v
می باشند با تشکر علی پارسا
M.I.F
هجی کردن
Rambo
هجی کردن
Avisa
هجی کردن
آرش جلیل خبازی
a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition
دوره زمانی کوتاه ولی نامشخص
حمیده
Water the young plants carefully during dry spells.

a day of sunny spells and scattered showers
akamrahimi50@gmail.com
هجی کردن معنی درسته، بخش کردن یه چیز کاملا متفاوته
سلام
Spell یعنی بخش بخش کردن یک کلمه
مریم
هجی کردن
Farhood
◼️if you are under someone's spell, you are so fascinated by them that you are prepared to believe everything they say or to do anything they ask

.E.g
All her students came under (=​to be controlled or influenced by something) her spell
Z.B.
کلمه spell به معنی هجی کردن هست .
وقتی کلمه spell a word رو میارن ینی هجی کردن یه کلمه .
سرنا
بخش بخش کردن یه کلمه
تیکه تیکه کردن کلمه
حروف به حروف کردن کلمه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی spell

کلمه : spell
املای فارسی : سپلل
اشتباه تایپی : سحثمم
عکس spell : در گوگل

آیا معنی spell مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )