برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

speed bump

/ˈspiːdˈbəmp/ /spiːdbʌmp/

(در جاده ها برای مجبور کردن راننده به آهسته رانی) گرده ماهی، برجستگی

بررسی کلمه speed bump

اسم ( noun )
• : تعریف: a raised concrete or asphalt ridge, as in a parking lot, to discourage speeding.

واژه speed bump در جمله های نمونه

1. Local residents are asking for speed bumps to be installed in their street.
[ترجمه ترگمان]ساکنان محلی خواستار ایجاد برآمدگی در خیابان خود هستند
[ترجمه گوگل]ساکنین محلی درخواست می کنند تا در خیابان ها نصب شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Down the road, these are speed bumps to address.
[ترجمه ترگمان]در پایین جاده، اینها به سرعت برخورد می‌کنند
[ترجمه گوگل]در پایین جاده ها، این ها به سرعت رد می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Rob hit the speed bumps fast, a nonverbal message to the guard.
[ترجمه ترگمان]راب با سرعت به سرعت ضربه زد، یک پیام غیر کلامی به گارد
[ترجمه گوگل]راب ضربه سریع به سرعت، یک پیام غیرواقعی به محافظ
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It stopped an admiring eye like a visual speed bump.
[ترجمه ترگمان]با نگاه تحسین آمیزی مثل یک ضربه ناگهانی، از یک چشم تحسین شد
[ترجمه گوگل]این یک چشم عاشقانه مانند سر و صدا سرعت بصری را متوقف کرد
[ترجمه شما] ...

معنی speed bump در دیکشنری تخصصی

معنی کلمه speed bump به انگلیسی

speed bump
• hump in a road or driveway made to decrease drivers of vehicles speed
mobile speed bump
• car traveling at the speed limit in order to slow down the cars behind by also driving at the speed limit

speed bump را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
سرعت گیر
کاهنده ی سرعت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی speed bump

کلمه : speed bump
املای فارسی : سپید بومپ
اشتباه تایپی : سحثثی ذعئح
عکس speed bump : در گوگل

آیا معنی speed bump مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )