برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1671 100 1
شبکه مترجمین ایران

speak volumes


(خودمانی) کاملا یا به وضوح نشان دادن

واژه speak volumes در جمله های نمونه

1. These facts speak volumes for her honesty.
[ترجمه ترگمان]این واقعیت‌ها volumes را به خاطر شرافت او بیان می‌کنند
[ترجمه گوگل]این حقیقت برای صداقت او صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The 8 successful trips so far speak volumes.
[ترجمه ترگمان]این ۸ سفر موفق به تعداد زیادی کتاب صحبت می‌کنند
[ترجمه گوگل]تا کنون 8 سفر موفقیت آمیز به سر می برند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. One can speak volumes with a few little sounds, given the proper context and intonation.
[ترجمه ترگمان]فرد می‌تواند با چند صدا و با توجه به متن و لحن مناسب چند کتاب صحبت کند
[ترجمه گوگل]با توجه به متناسب و متناسب بودن، می توان حجم صدای خود را با صدای کمی صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your body language will speak volumes about your happy state. Inhibition decreases.
[ترجمه ترگمان]زبان بدنی شما در مورد وضعیت سعادتمند شما اطلاعاتی به دست خواهد آورد مهار مهار کاهش می‌یابد
[ترجمه گوگل]زبان بدن شما در مورد وضعیت شاد ...

معنی کلمه speak volumes به انگلیسی

speak volumes
• speak a lot, talk a great deal

speak volumes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پریسا خضریان
To " speak volumes " means to provide a lot of
information in an indirect way and often without words . Facial expression, a tone of voice or some other
" display can "speak volum
زبان بدن / نشان دادن منظور و مقصود بدون صحبت کردن
امین سینی‌چی
گواه آن است که ...
ak
شواهد و مدارک چیزی را نشان دادن مثلاً دوست ما مدت طولانی است که به تلفن های ما جواب نمیدهد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak volumes

کلمه : speak volumes
املای فارسی : اسپیک ولومس
اشتباه تایپی : سحثشن رخمعئثس
عکس speak volumes : در گوگل

آیا معنی speak volumes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )