برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1677 100 1
شبکه مترجمین ایران

speak up

/spik ʌp/ /spiːk ʌp/

1- بلندتر حرف زدن 2- آزادانه عقاید خود را بیان کردن

بررسی کلمه speak up

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to talk louder.

- Please speak up. I can't hear you.
[ترجمه مریم] لطفا بلندتر صبحت کن من صداتو نمیشنوم
|
[ترجمه li@] خواهشا بلندتر حرف بزنید من صداتو نمیتونم بشنوم
|
[ترجمه Ilya] لطفا بلندتر حرف بزنید من نمی توانمصدایتان را بشنوم
|
[ترجمه مریم حسن زاده] لطفا بلند حرف بزنید من نمی توانم صدایتان را بشنوم.|
[ترجمه ترگمان] خواهش می‌کنم بلند حرف بزنید صدات رو نمی‌شنوم
[ترجمه گوگل] لطفا صحبت کن نمی تونم بشنوم
[ترجم ...

واژه speak up در جمله های نمونه

1. Please speak up so that the people at the back of the room can hear you.
[ترجمه ترگمان]لطفا طوری حرف بزنید که مردم پشت سالن صدای شما را بشنوند
[ترجمه گوگل]لطفا حرف بزنید تا مردم در پشت اتاق شما را بشنوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Speak up! I can't hear you.
[ترجمه پوریا] بلند تر صحبت کن نمیتونم صداتو بشنوم
|
[ترجمه ترگمان]حرف بزن! صدات رو نمی‌شنوم
[ترجمه گوگل]صحبت کن نمی تونم بشنوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Would you speak up a little, please?
[ترجمه ترگمان]میشه یه کم بلندتر صحبت کنی، لطفا؟
[ترجمه گوگل]آیا کمی صحبت می کنید، لطفا؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I'm quite deaf-you'll have to speak up.
[ترجمه ترگمان] ...

معنی کلمه speak up به انگلیسی

speak up
• talk loudly, raise one's voice

speak up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to speak in a louder voice so that people can hear you
کامران
بلند حرف بزن
Negar
دفاع کردن و حمایت کردن
فرزانه
بلند حرف زدن
Morteza ranjbar9
To speak support of someone
عبدالقدیر صالحی
بیان نظر و باور
مینا
بی‌پرده سخن گفت
سعید
رودربایستی نداشتن
مثلا :اگر مخالفید اعلام کنید
If you disagree,please speak up

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak up

کلمه : speak up
املای فارسی : اسپیک آاپ
اشتباه تایپی : سحثشن عح
عکس speak up : در گوگل

آیا معنی speak up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )