برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1676 100 1
شبکه مترجمین ایران

speak out


(به ویژه پس از مدتی سکوت) زبان به اعتراض گشودن، (مخالف چیزی) حرف زدن

بررسی کلمه speak out

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to state your opinion in public.

- She spoke out against discrimination.
[ترجمه نرگس زارعی] او علیه تبعیض اعتراض کرد
|
[ترجمه ترگمان] او علیه تبعیض صحبت کرد
[ترجمه گوگل] او علیه تبعیض سخن گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He spoke out in favor of civil rights.
[ترجمه ترگمان] او به نفع حقوق مدنی صحبت کرد
[ترجمه گوگل] او به نفع حقوق مدنی سخن می گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه speak out در جمله های نمونه

1. He had dared to speak out against injustice, and overnight he became a national hero .
[ترجمه ترگمان]او جرات کرده بود در مقابل بی‌عدالتی صحبت کند و یک شب قهرمان ملی شد
[ترجمه گوگل]او جرأت کرده بود تا علیه بی عدالتی سخن بگوید و یک شبه قهرمان ملی شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Speak out your love for you never know tomorrow and accident,which will come first.
[ترجمه ترگمان]عشق خود را برای شما شرح دهید از فردا و حادثه، که اول خواهد آمد
[ترجمه گوگل]عشق خود را برای اینکه فردا و حادثه ای را که پیش از آن نمی دانید، صحبت کن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Speak out; we can't hear you.
[ترجمه ترگمان]- بلندتر صحبت کن؛ ما نمی‌توانیم صدای تو را بشنویم
[ترجمه گوگل]حرف بزن؛ ما نمی توانیم بشنویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. If you have any objections, just speak out.
[ترجمه ترگمان]، اگه اعتراضی داری فقط حرف بزن
[ترجمه گوگل]در صورت مخالفت، فقط به صحبت کردن
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه speak out به انگلیسی

speak out
• speak loudly; speak freely, express oneself

speak out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرعلی
To talk freely
آزادانه نظر شخصی خود را ابلاغ کردن
Sarah
بلندوواضح صحبت کردن
میلاد علی پور
مطرح کردن، (بحث) پیش کشیدن
Reyhun
اعتراض کردن هست
Reyhun
اعتراض کردن معنی میده
Protest
احمد صولتی
بیان عقاید بصورت عمومی بویژه جهت انتقاد یا اعتراض
علیرضا اکبری
حرف دل خود رو زدن (براساس عقاید و احساسات خود آن هم به صورت شجاعانه و اعتراضی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak out

کلمه : speak out
املای فارسی : اسپیک آوت
اشتباه تایپی : سحثشن خعف
عکس speak out : در گوگل

آیا معنی speak out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )