برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

speak in praise of someone


زبان به تحسین کسی (یا چیزی) گشودن

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی speak in praise of someone

کلمه : speak in praise of someone
املای فارسی : اسپیک این پریس اوف ساموان
اشتباه تایپی : سحثشن هد حقشهسث خب سخئثخدث
عکس speak in praise of someone : در گوگل

آیا معنی speak in praise of someone مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )