برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1435 100 1

spandrel

/ˈspændrʌl/ /ˈspændrəl/

(معماری) بخش سه گوش هر یک از طرفین تاق قوسی یا ضربی

بررسی کلمه spandrel

اسم ( noun )
• : تعریف: in architecture, the roughly triangular space formed by the exterior curves of an arch or arches and the enclosing frame or overhead cornice.

واژه spandrel در جمله های نمونه

1. The whole is supported at each spandrel by kneeling figures, apparently fulfilling the role of Atlas.
[ترجمه ترگمان]همه توسط چهره‌های زانو زده، که ظاهرا نقش اطلس را ایفا می‌کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرد
[ترجمه گوگل]کل با هر زاویه ای، در هر یک از حوضچه ها پشتیبانی می شود، ظاهرا نقش اطلس را بر عهده دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The arch spandrels are decorated by figures of winged victory and personifications of rivers.
[ترجمه ترگمان]spandrels تاق نما با اشکال پیروزی بالدار و personifications رودخانه‌ها تزئین شده‌اند
[ترجمه گوگل]Spandrels قوس توسط ارقام پیروزی بالدار و شخصیت رودخانه ها تزئین شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The plinths below the columns, the arch spandrels, friezes and entablatures were enriched with carved ornament and sculpture.
[ترجمه ترگمان]The زیر ستون‌ها، طاق قوسی، friezes و entablatures با تزیینات چوبی حکاکی شده و مجسمه‌سازی غنی شدند
[ترجمه گوگل]پایه های زیر ستون ها، فنرهای قوس، فریز ها و انطباق ها با تزئین و مجسمه سازی حک شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The thrust at spring ...

معنی spandrel در دیکشنری تخصصی

spandrel
[عمران و معماری] سوراخ
[عمران و معماری] تیر محیطی - تیر پیشانی - تیر کناری

معنی کلمه spandrel به انگلیسی

spandrel
• space located between two side-by-side arches; space between the edge of a postage stamp and the circular/elliptical design printed on the stamp

spandrel را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
پانل دیواری که در یک ساختمان چند طبقه، فضای بین بالای پنجره در یک طبقه و پایین پنجره در طبقه ی بالایی را پر می کند
شاهین حسینی راد
عمران (تیر همبند در دیوار برشی)
Nick.3
در زیست شناسی تکاملی:
یک ویژگی که خودش سازگاری به حساب نمی آید بلکه اثر جانبی یک سازگاری دیگر است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spandrel
کلمه : spandrel
املای فارسی : سپندرل
اشتباه تایپی : سحشدیقثم
عکس spandrel : در گوگل

آیا معنی spandrel مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )