برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

sour temper


کج خلقی، تندی، ترشرویی

sour temper را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی sour temper

کلمه : sour temper
املای فارسی : صور تمپر
اشتباه تایپی : سخعق فثئحثق
عکس sour temper : در گوگل

آیا معنی sour temper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )