برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1476 100 1

soup

/ˈsuːp/ /suːp/

معنی: ابگوشت، سوپ، غذای مایع، اشامه
معانی دیگر: آبگوشت، گوشاب، گوشتابه، هریس، هریسه، آشامه، (خودمانی) مه غلیظ، (خودمانی) نیتروگلیسیرین

بررسی کلمه soup

اسم ( noun )
(1) تعریف: a liquid food usu. consisting of small pieces of vegetables, meat, fish, or the like cooked in stock or water.

(2) تعریف: (informal) a thick fog or mist.

واژه soup در جمله های نمونه

1. soup du jour
سوپ روز (سوپ امروز)

2. soup up
(خودمانی - به ویژه اتومبیل) موتور را قوی‌تر کردن،بر توان (موتور و غیره) افزودن،تندروتر کردن،گنجاتر کردن

3. a soup cup
پیاله‌ی سوپ‌خوری

4. a soup lacking flavor
سوپی که مزه ندارد

5. bean soup
آبگوشت لوبیا

6. chicken soup
سوپ مرغ،آبگوشت مرغ

7. instant soup
سوپ پیش پخته

8. meaty soup
آبگوشت پرگوشت

9. slab soup
آبگوشت غلیظ

10. the soup needs a dash of salt
آبگوشت یک ذره نمک لازم دارد.

11. the soup was drooling from old man's mouth
سوپ از دهان پیرمرد جاری بود.

12. thick soup and watery soup
سوپ غلیظ و سوپ آبکی

13. thin soup
سوپ رقیق

14. this soup is cold
این سوپ سرد شده است.

15. this soup is too oily
این سوپ خیلی چرب است. ...

مترادف soup

ابگوشت (اسم)
bouillon , broth , sop , gravy , soup
سوپ (اسم)
soup
غذای مایع (اسم)
soup
اشامه (اسم)
soup

معنی عبارات مرتبط با soup به فارسی

محل اطعام فقرا، نوانخانه، دار المساکین
(خودمانی - به ویژه اتومبیل) موتور را قوی تر کردن، بر توان (موتور و غیره) افزودن، تندروتر کردن، گنجاتر کردن
(امریکا)، نوعی سوپ که ماکارونی های آن به شکل حروف الفبا است
(امریکا - خودمانی) آسان، مثل آب خوردن، سهل، اسان، کار اسان وسهل
ابگوشت تنقاب
(خوراکپزی چینی) سوپ تند و ترش و گرم
(آشپزی) سوپ گوشت گاو (که طعم سوپ لاک پشت سبز را دارد)
آبگوشت لپه، سوپ نخود سبز، نخود اب
آبگوشت آبکی

معنی کلمه soup به انگلیسی

soup
• liquid food made by simmering various ingredients (i.e. fish, chicken, etc.) with vegetables and spices, broth; thick fog (slang); nitroglycerine (slang); trouble, misfortune, chaotic situation
• soup is liquid food made by cooking meat, fish, or vegetables in water.
soup almonds
• small baked bits of wheat (similar to crackers) that are eaten in soup
soup and fish
• (slang) tuxedo, men's formal evening wear
soup bowl
• deep bowl for eating soup
soup kitchen
• location that provides low-cost or free meals to the needy
• a soup kitchen is a place where food and drink are given to people who have no money or possessions.
soup ladle
• ladle for serving soup
soup nuts
• small baked bits of wheat (similar to crackers) that are eaten in soup
soup of the day
• special soup that is offered on a menu
soup plate
• deep plate for serving soup
soup powder
• powder used as a basis for making soup
soup spoon
• large spoon for eating soup
soup stock
• soup broth, bouillon
soup ticket
• ticket granting the right to receive soup at a soup kitchen
soup up
• make more powerful, increase the power, increase the efficiency (of cars, engines etc.)
asparagus soup
• soup made from asparagus shoots
be in the soup
• be in trouble, ...

soup را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صبا
اش.سوپ
shiva_sisi‌
ابگوشت، سوپ، غذای مایع
VaHiD
مشکل داشتن be in the soup
tinabailari
سوپ
this soup is hot and delicious
این سوپ گرم و خوشمزه است 📮

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی soup
کلمه : soup
املای فارسی : سوپ
اشتباه تایپی : سخعح
عکس soup : در گوگل

آیا معنی soup مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران