برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

something's wrong

something's wrong را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سجاد
یه مشکلی هست
چیزی اشتباه است

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی something's wrong مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )