برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
some - years - ago

some years ago


چند سال پیش

some years ago را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی some years ago
کلمه : some years ago
املای فارسی : صومه ییرس اگو
اشتباه تایپی : سخئث غثشقس شلخ
عکس some years ago : در گوگل

آیا معنی some years ago مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )