برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1357 100 1

some times

معنی some times در دیکشنری تخصصی

some times
[ریاضیات] در بعضی موارد

معنی کلمه some times به انگلیسی

some times
• from time to time, oftentimes, during certain periods of time

some times را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

SM
گاهی
sara
بعضی اوقات
مها
بهضی وقت ها
ا
گهگاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی some times مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )