برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
some - one - must - stay - here

some one must stay here


یک کسی باید اینجا بماند

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی some one must stay here
کلمه : some one must stay here
املای فارسی : صومه اونه ماست ستی شعر
اشتباه تایپی : سخئث خدث ئعسف سفشغ اثقث
عکس some one must stay here : در گوگل

آیا معنی some one must stay here مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران