برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1536 100 1
شبکه مترجمین ایران

software

/ˈsɒfˌtwer/ /ˈsɒftweə/

معنی: نرمافزار، نرمافزار
معانی دیگر: (کامپیوتر) نرم افزار (در برابر: سخت افزار hardware)

بررسی کلمه software

اسم ( noun )
• : تعریف: any of the languages or programs, or instructions for using these, that are written for and used with a computer. (Cf. hardware.)

واژه software در جمله های نمونه

1.
نرم‌افزار

2. The company deals in both hardware and software.
[ترجمه ترگمان]شرکت در هر دو سخت‌افزار و نرم‌افزار سر و کار دارد
[ترجمه گوگل]این شرکت در هر دو سخت افزار و نرم افزار عمل می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The software enables you to access the Internet in seconds.
[ترجمه ترگمان]این نرم‌افزار به شما این امکان را می‌دهد که در عرض چند ثانیه به اینترنت دسترسی داشته باشید
[ترجمه گوگل]این نرم افزار به شما امکان می دهد تا در عرض چند ثانیه به اینترنت دسترسی پیدا کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. More than 30 software firms were involved in the project.
[ترجمه ترگمان]بیش از ۳۰ شرکت نرم‌افزاری در این پروژه شرکت داشتند
[ترجمه گوگل]بیش از 30 شرکت نرم افزاری در این پروژه شرکت داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I'll show you how to load the software.
[ترجمه ترگمان]بهت نشون میدم که چطور نرم‌افزار رو پر کنی
[ترجمه گوگل] ...

مترادف software

نرمافزار (اسم)
software
نرمافزار (صفت)
software

معنی عبارات مرتبط با software به فارسی

مهندس نرم افزار
نرم افزارگرا
گزینه نرم افزاری
نرم افزار کتابخانه ای

معنی software در دیکشنری تخصصی

software
[حسابداری] نرم افزار
[کامپیوتر] نرم افزار - برنامه ای که به کامپیوتر اعلام می کند که چه کاری را باید انجام دهد، در مقابل سخت افزرا است . سخت افزار به ماشینهای فیزیکی واقعی اشاره می کند که سیستم کامپیوتری را شکل می دهند. سخت افزار بدون دستورالعمل ( نرم افزار ) فاقد کارایی است. نرم افزار ها به دو گروه تقسیم بندی می شوند: نرم افزار سیستم ( نگاه کنید به operating system) ، و نرم افزار کاربردی . برای آشنایی با انواع نرم افزارهای کاربردی رایج ، نگاه کنید به management , word processing spreadsheet; database و برای اطلاع از نرم افزارهای تولید کننده ی برنامه ، نگاه کنید به programming و programming languages . - نرم افزار - نرم افزار
[برق و الکترونیک] نرم افزار برنامه ها ، روال ها ، زبانها و دستورالعملهایی برای سیستمهای کامپیوتری که شامل اسمبلرها ، مولد ها ، ریرروالها ، مترجمها و سیستمهای عامل است . - نرم افزار
[نساجی] نرم افزار
[ریاضیات] نرم افزار، امور برنامه ای
[کامپیوتر] مبنای نرم افزار - مبنای نرم افزار
[کامپیوتر] دلال نرم افزار
[کامپیوتر] زبان فرمانی نرم افزاری
[کامپیوتر] شرکن نرم افزاری - شرکت نرم افزاری
[کامپیوتر] سازگاری نرم افزاری - سازگاری نرم افزاری
[کامپیوتر] همسازی نرم افزای ، سازگاری نرم افزاری ، نرم افزار سازگار - همسازی نرم افزاری ؛ سازگاری نرم افزاری ؛ نرم افزار سازگار
...

معنی کلمه software به انگلیسی

software
• programs which control the functions of a computer's hardware
• computer programs are referred to as software.
software cache
• large area of memory for random access used to store data from a drive which the computer is likely to need
software compatibility
• ability of a number of computer systems to run the same program
software developer
• one that deals with the development of computer applications
software development
• process of writing and maintaining computer programs
software development kit
• set of programming tools that allow programmers to develop specialized computer applications and adapt them to various operating systems (usually includes an editor, linker, compiler, etc.)
software documentation
• user's guide, instruction manual for a software program
software engineering
• branch of computer sciences that deals with the methodological aspect of creating computer programs
software file
• computer file containing a program or programs
software handshaking
• method of arranging data transfer in computer communications by synchronizing software
software house
• company that develops computer programs
software installation
• copying of computer software from diskettes onto the hard disk
software license
• agreement where a software developer defines the rights and responsibilities of the purchaser
software ...

software را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یزدان
نرم افزار
مینا عنایتی
نرم افزار.
مهسا امینی
-دستورالعمل‌های هدایت، کنترل و استفاده از سخت افزار برای انجام کارهای معین است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی software

کلمه : software
املای فارسی : سافتور
اشتباه تایپی : سخبفصشقث
عکس software : در گوگل

آیا معنی software مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )