برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
sock - in - the - kisser

sock in the kisser

sock in the kisser را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
sock somebody in the kisser پدر کسی در اوردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی sock in the kisser مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )