برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1681 100 1
شبکه مترجمین ایران

social work

/ˈsoʊʃl̩ˈwɜːrk/ /ˈsəʊʃl̩wɜːk/

معنی: خدمات اجتماعی
معانی دیگر: مددکاری اجتماعی، پایمردی همزیگانی، همزی پایمردی

بررسی کلمه social work

اسم ( noun )
مشتقات: social worker (n.)
• : تعریف: work that promotes the well-being of society, as by assisting the underprivileged or disadvantaged.

واژه social work در جمله های نمونه

1. She wants to do social work when she finishes college.
[ترجمه ترگمان]وقتی دانشگاه رو تموم کنه میخواد کاره‌ای اجتماعی انجام بده
[ترجمه گوگل]وقتی میخواهد کالج را ترک کند، می خواهد کار اجتماعی انجام دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Her previous experience in social work is a plus factor.
[ترجمه ترگمان]تجربه قبلی او در کار اجتماعی یک عامل مثبت است
[ترجمه گوگل]تجربه قبلی او در کار اجتماعی یک عاملی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Social work services have been cut back drastically.
[ترجمه ترگمان]خدمات کار اجتماعی به شدت کاهش‌یافته است
[ترجمه گوگل]خدمات اجتماعی به شدت کاهش یافته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. This job crosses the traditional boundary between social work and health care.
[ترجمه ترگمان]این کار از مرز سنتی بین کار اجتماعی و مراقبت‌های بهداشتی عبور می‌کند
[ترجمه گوگل]این کار از مرز سنتی بین کار اجتماعی و مراقبت های بهداشتی عبور می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف social work

خدمات اجتماعی (اسم)
civil service , social service , social work

معنی کلمه social work به انگلیسی

social work
• promotion of the welfare of the community and the individual, community work, treatment of troubled populations, help for the needy
• social work involves giving help and advice to people with serious personal, family, or financial problems.

social work را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
مدد کار اجتماعی.
Ahmad
خدمات اجتماعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی social work

کلمه : social work
املای فارسی : سوشال ورک
اشتباه تایپی : سخزهشم صخقن
عکس social work : در گوگل

آیا معنی social work مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )