برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1438 100 1

so so

/ˈsoʊˈsoʊ/ /səʊsəʊ/

نه، نه خوب ونه بد، حد وسط، احتمالا، محتمل نه خوب نه بد، میانه

بررسی کلمه so so

صفت ( adjective )
• : تعریف: neither very bad nor very good; passable; mediocre.
مشابه: adequate, decent, marginal, mediocre, passable
قید ( adverb )
• : تعریف: in a mediocre or merely passable manner; tolerably.

واژه so so در جمله های نمونه

1. You overestimated his play, it's just so so.
[ترجمه ترگمان]تو این بازی رو بیش از حد دست‌بالا گرفتی
[ترجمه گوگل]شما بازی خود را بیش از حد پیش بینی کرده اید، این فقط همین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Life is so, so short.
[ترجمه ترگمان]زندگی خیلی کوتاه است
[ترجمه گوگل]زندگی خیلی کوتاه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Today it is so so, not too good, nor too bad.
[ترجمه مهشید] امروز معمولی است نه خیلی خوب نه خیلی بد
|
[ترجمه ترگمان]امروز خیلی خوب است، نه خیلی خوب، نه خیلی بد
[ترجمه گوگل]امروز خیلی خوب است، نه خیلی خوب و نه خیلی بد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Just so so. The ones I had before were even better.
[ترجمه ترگمان]درست همی ...

معنی کلمه so so به انگلیسی

so so
• mediocre, average, nothing special

so so را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mahsa...
yani motevaset
Zendegi
پنجاه پنجاه
گلی افجه
بدنیست
قابل تحمل
متوسط
حسن
اصطلاح عامیانه.
بگی نگی. بفهمی نفهمی. کم و بیش
دکتر محمد حسین حدیدی
متوسط
نه خوب نه بد
معمولی
شکوفه
نصف نصف ، پنجاه پنجاه ، در حد وسط ، نه ضعیف نه زرنگ
احمدرضا جوادیان
پنجاه پنجاه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی so so
کلمه : so so
املای فارسی : سو‌
اشتباه تایپی : سخ سخ
عکس so so : در گوگل

آیا معنی so so مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )