برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

snuffed out

snuffed out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

موسی
idiom (اصطلاح)= به معناهای خاموش شدن(یک شمع) یا این اصطلاح به معنای "خاموش کردن یک شمع با فشار دادن فتیله" اشاره دارد،پایان یافتن یا خاتمه دادن به یک زندگی ، پایان ناگهانی،به معنای خاتمه دادن یا کشتن یا به قتل رساندن هم معنی می دهد(از بین رفتن زندگی)

example:
1-as in Three young lives were snuffed out in that automobile accident.
همانطور که در زندگی سه جوان در آن تصادف اتومبیل پایان یافت(خاتمه یافت).
2-Many lives were snuffed out during the epidemic.
بسیاری از زندگی ها در طی این کشتارهای زنجیره ای از بین رفت.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی snuffed out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )