برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

snowplow

/ˈsnoˌplɑːw/ /ˈsnoˌplɑːw/

معنی: برف روب
معانی دیگر: (تراکتور و غیره) برف روب، برف جمع کن

بررسی کلمه snowplow

اسم ( noun )
(1) تعریف: a machine or vehicle that is equipped with a large shovel or blade for clearing snow from streets, highways, or the like.

(2) تعریف: a movement in skiing in which the tips of the skis are brought together in order to reduce speed.

واژه snowplow در جمله های نمونه

1. Snowplows have been out clearing the roads.
[ترجمه ترگمان]Snowplows جاده‌ها را پاک‌سازی کردن
[ترجمه گوگل]Snowplows از جاده ها پاک شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Metal scraped loudly as the snowplow drove past.
[ترجمه ترگمان]همان طور که برف‌روب گذشته بود صدای Metal بلند می‌شد
[ترجمه گوگل]فلزی با صدای بلند، با گذشت زمان برف روبرو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. An implement of similar function, such as a snowplow.
[ترجمه ترگمان]اجرای یک تابع مشابه، مانند a
[ترجمه گوگل]پیاده سازی یک تابع مشابه مانند یک snowplow
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Snowplow : Position skis tips together, being careful not to cross.
[ترجمه ترگمان]snowplow: لوازم اسکی موقعیت را کنار هم قرار دهید و مراقب باشید که از آن عبور نکنید
[ترجمه گوگل]با توجه به نکات کلیدی در رابطه با اسکیپ ها، مراقب باشید که صلیب نکنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف snowplow

برف روب (اسم)
snowplow

معنی snowplow در دیکشنری تخصصی

snowplow
[عمران و معماری] برفروب

معنی کلمه snowplow به انگلیسی

snowplow
• vehicle or device for clearing snow

snowplow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مینا عنایتی
برف روب.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی snowplow

کلمه : snowplow
املای فارسی : سنوپلو
اشتباه تایپی : سدخصحمخص
عکس snowplow : در گوگل

آیا معنی snowplow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )