برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1361 100 1

sneeze

/ˈsniːz/ /sniːz/

معنی: عطسه، ستوسه، عطسه کردن
معانی دیگر: خفیدن، اشنوسیدن، زمزمیدن، اشنوسه، شنوسه

بررسی کلمه sneeze

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: sneezes, sneezing, sneezed
عبارات: sneeze at
• : تعریف: to release a sudden, involuntary burst of air through the mouth and nose, often because of a nasal irritation.
اسم ( noun )
مشتقات: sneezy (adj.), sneezer (n.)
• : تعریف: the act or an instance of sneezing.

واژه sneeze در جمله های نمونه

1. pari fetched a sneeze
پری عطسه کرد.

2. Cats make him sneeze - I think he's allergic to the fur.
[ترجمه Neda] گربه ها باعث عطسه کردن او می شوند. من فکر میکنم او به خز آلرژی(حساسیت)دارد
|
[ترجمه سید علیرضا عباس نیا] گربه ها عطسه می کنند- من فکر می کنم آنها به خز حساسیت یا آلرژی دارد
|
[ترجمه علیرضا عباس نیا] گربه ها باعث می‌شوند او عطسه کند فکر کنم او به خز حساسیت یا آلرژی دارد
|
[ترجمه آیلین بلوری] گربه ها باعث می شن او عطسه کند من فکر می کنم او به مو آلرژی دارد|
[ترجمه ترگمان]گربه‌ها او را ...

مترادف sneeze

عطسه (اسم)
sputter , sniffle , sneeze , hiccup , sneezing , sternutation
ستوسه (اسم)
sneeze
عطسه کردن (فعل)
cough , sneeze

معنی کلمه sneeze به انگلیسی

sneeze
• involuntary expulsion of air from the nose and mouth
• involuntarily expel air from the nose and mouth
• when you sneeze, you suddenly and involuntarily take in your breath and then blow it down your nose noisily. people sneeze a lot when they have a cold. verb here but can also be used a count noun. e.g. ...a highly contagious disease which is spreade by coughs and sneezes.

sneeze را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saman
عطسه کردن
ali
عطسه کردن
Sama
عطسه کردن
Mehrab
عطسه کردن
A.m.f
عطسه ، عطسه کردن
SAGHAR
عطسه کردن 😍😍😍
محمد حسین کریمی
عطسه کردن
tina
عطسه کردن
ع ب
cowly sneeze
عطسه گاوی :)
Nima
عطسه کردن �€�€/عطسه
Maryam
عطسه کردن،عطسه
Sadra
عطسه کردن.
😉😉😌😌😞😞
عطسه کردن
بنیامین
.I am allergic to bees, for this reason, when I approach them, I sneeze
🥰🥰🥰
عطسه،عطسه کردن.
Rambo
Sneeze =
[😘عطسه،عطسه کردن😘]
آیلین بلوری
عطسه کردن
yegan
عطسه کردن
آریانا حسینی
عطسه کردن
Black pink
عطسه کردن دیگه:-)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sneeze
کلمه : sneeze
املای فارسی : سنیز
اشتباه تایپی : سدثثظث
عکس sneeze : در گوگل

آیا معنی sneeze مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )