برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1724 100 1
شبکه مترجمین ایران

snatch

/ˈsnætʃ/ /snætʃ/

معنی: ربایش، جزئی، قاپ زنی، ربودگی، ربودن، بردن، گرفتن، قاپیدن
معانی دیگر: قاپ زدن، در ربودن، به چنگ آوردن، هپرو کردن، (از فرصت استفاده کردن و) به دست آوردن، بهره مند شدن، چنگ اندازی، درربایی، مدت کوتاه، پاره، بریده، تکه، ذره، قطعه، (خودمانی) انسان دزدی کردن، آدم ربایی (رجوع شود به: kidnap)، (خودمانی - زننده) کس، فرج، نس، مقدار کم

بررسی کلمه snatch

فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: snatches, snatching, snatched
• : تعریف: to seize or try to seize something, esp. with a quick or sudden movement (usu. fol. by at).
مترادف: clutch, grab
مشابه: grasp, pluck, seize, snap, yank

- The dog snatched at the food, but couldn't reach it.
[ترجمه ترگمان] سگ غذا را برداشت، اما موفق نشد
[ترجمه گوگل] سگ غذا را برداشت، اما نمیتوانست به آن برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to take quickly or suddenly; grab.
مترادف: grab, nab, pluck, seize, snap
مشابه: clutch, jerk, whip, wrest, yank

- He snatched the book from my hands.
[ترجمه ترگمان] کتاب را از دستم قاپید
[ترجمه گوگل] او کتاب را از دست من گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to take or get when the chance presents itself.
مترادف: nab
مشابه: catch, grab, liberate

- Let's snatch a few hours of sleep.
...

واژه snatch در جمله های نمونه

1. to snatch some rest while there is still time
تا وقت هست قدری استراحت کردن

2. to make a snatch at something
چیزی را قاپ زدن

3. She managed to snatch the gun from his hand.
[ترجمه ترگمان]سعی کرد تفنگ را از دستش بگیرد
[ترجمه گوگل]او موفق شد اسلحه را از دستش بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The eagle swooped down to snatch a young rabbit.
[ترجمه ترگمان]عقاب به سمت پایین شیرجه رفت تا یک خرگوش جوان را بگیرد
[ترجمه گوگل]عقاب به یک خرگوش جوان خراب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Hey, you kids! Don't all snatch!
[ترجمه ترگمان]! هی، بچه‌ها! !! !! !! !! !! !! !! !! !
[ترجمه گوگل]هی، شما بچه ها! همه را خراب نکن!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Perhaps you'll be able to snatch a couple of hours' sleep before dinner.
[ترجمه ترگمان]شاید بتونی قبل از شام دو ساعت بخو ...

مترادف snatch

ربایش (اسم)
snatch , grab , abduction , kidnapping , abstraction , rapine , rapture , seizure , ravishment
جزئی (اسم)
snatch , trifler
قاپ زنی (اسم)
snatch
ربودگی (اسم)
snatch
ربودن (فعل)
abduct , hijack , snatch , rob , steal , grab , abstract , get , usurp , bag , ravish , hook , subduct , purloin , reave , shanghai , suck in
بردن (فعل)
snatch , remove , bear , abstract , take , win , take away , carry , convey , conduct , propel , lead , steer , pack , transport , drive , port
گرفتن (فعل)
snatch , grab , cease , take , receive , obtain , hold , assume , engage , capture , pickup , catch , kindle , gripe , nail , educe , detract , devest , enkindle , obturate , wed
قاپیدن (فعل)
snatch , grab , snap , swoop , grasp , seize , catch , ravish , raven , pinch , nab , nail , grab off

معنی عبارات مرتبط با snatch به فارسی

(کشتیرانی) قرقره ی پران، قرقره ی چفت دار

معنی کلمه snatch به انگلیسی

snatch
• grab, act of suddenly seizing something; bit, scrap, fragment; brief period of time, spell; kidnapping (slang)
• attempt to seize; take abruptly, grab quickly; kidnap, abduct; seize an opportunity
• if you snatch something, you take it or pull it away quickly.
• if you snatch a small amount of time or an opportunity, you quickly make use of it.
• if you snatch victory in a competition or election, you defeat your opponent or rival by a small amount or just before the end of the contest.
• a snatch of a conversation or a song is a very small piece of it.
snatch at
• jump on, try to seize
snatch of sleep
• short nap, cat nap, light sleep

snatch را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی بلندپایه
حرکت یک ضرب وزنه برداری
H.F
حرکت یک ضرب در ورزش وزنه برداری
Ayris Kianafshar
taken quickly
Shirinbahari
The thief snatched her purse and ran.
به زور گرفتن, دزدیدن
Gilako
غنیمت گرفتن [از طریق راهزنی یا اسیر گیری]
امین روشنی
حرکت یک ضرب وزنه‌برداری
فرهادی
sleep in snatches
تکه‌تکه خوابیدن
مدام از خواب پریدن
میلاد
گفتگوی مختصر
Farhood
مدت کوتاه
Sleep came to her in snatches

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی snatch

کلمه : snatch
املای فارسی : سنتچ
اشتباه تایپی : سدشفزا
عکس snatch : در گوگل

آیا معنی snatch مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )