برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

small number

small number را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
تعداد کم، شمار اندک
محدثه فرومدی
تعداد کم، شمار اندک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی small number مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )