برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1722 100 1
شبکه مترجمین ایران

slow coach


ادم بیحال یا کودن، ادم قدیمی مسلک

واژه slow coach در جمله های نمونه

1. Come on, slow coach; catch up with the others!
[ترجمه ترگمان]! زود باش، مربی کندی با بقیه تماس بگیر
[ترجمه گوگل]بیا، مربی آهسته؛ با دیگران روبرو شوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. He is a slow coach. If only there is some good means to make hasten him.
[ترجمه ترگمان] اون یه مربی خیلی آروم - ه اگر راه خوبی برای تسریع کردن او وجود داشته باشد
[ترجمه گوگل]او مربی آهسته است اگر فقط یک معنی خوب برای شتاب دادن وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's known that he is slow coach.
[ترجمه ترگمان]می‌داند که مربی کند ذهنی است
[ترجمه گوگل]شناخته شده است که او مربی آهسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She is a slow coach.
[ترجمه ترگمان] اون مربی slow
[ترجمه گوگل]او مربی آهسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه slow coach به انگلیسی

slow coach
• slow person

slow coach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح انگلیسی بریتانیایی) آدم تنبل، کسی (بخصوص بچه ها) که همه کارهایش را خیلی کند و آهسته انجام می دهد، فسفسو!
(معادل انگلیسی آمریکایی این اصطلاح ،
Slow poke , Slowpoke, Slow-poke می باشد!)
هستی
بیحال شل و ول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی slow coach

کلمه : slow coach
املای فارسی : سلو کوچ
اشتباه تایپی : سمخص زخشزا
عکس slow coach : در گوگل

آیا معنی slow coach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )