برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1355 100 1

slot machine

/sˈlɑːtmɪˈʃiːn/ /slɒtməˈʃiːn/

(هر نوع ماشین که با انداختن سکه یا ژتون به کار می افتد) ماشین سکه پذیر، ماشین پولی، ماشین خودکاری که پول در سورا  ان انداخته و کالای مطلوب را تحویل میگیرند

بررسی کلمه slot machine

اسم ( noun )
• : تعریف: a gambling or vending machine operated or started by inserting a coin or token into a slot.

واژه slot machine در جمله های نمونه

1. His coins all slotted into the slot machine.
[ترجمه ترگمان]سکه‌های او به داخل دستگاه Slot انداخته شدند
[ترجمه گوگل]سکه های او همه را به ماشین حافظه اسلات
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The measure would have legalized slot machines in Palm Springs and allowed voters to approve other casinos later.
[ترجمه ترگمان]این اقدام ماشین‌های اسلات را در پالم اسپرینگز به رسمیت خواهد ساخت و به رای دهندگان اجازه داد که بعد از آن کازینوها را تایید کنند
[ترجمه گوگل]این اندازه گیری ماشین های حافظه ای را در پالم اسپرینگز قانونی کرده و به رای دهندگان اجازه می دهد که دیگر کازینو ها را تأیید کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The casino offers just bingo and 200 slot machines.
[ترجمه ترگمان]کازینو فقط کارت‌های بینگو و ۲۰۰ دستگاه Slot هم ارائه می کنه
[ترجمه گوگل]کازینو فقط یکنوع بازی شبیه لوتو و 200 دستگاه اسلات را ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Casinos sport the same slot machines, the same gaming tables, the same garish and stunningly ugly carpet.
...

معنی کلمه slot machine به انگلیسی

slot machine
• automatic machine that is activated by coin usage; gambling device in which one inserts coins and attempts to win money by pulling a lever which randomly chooses symbols that determine a win if they match up
• a slot machine is a machine from which you can get something such as food or drink, or on which you can gamble. you work it by putting coins into a slot in the machine.

slot machine را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
دستگاه سکه ای (برای خرید اجناس کوچک یا بازی یا قمار)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slot machine
کلمه : slot machine
املای فارسی : سلت مکهین
اشتباه تایپی : سمخف ئشزاهدث
عکس slot machine : در گوگل

آیا معنی slot machine مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )