برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1434 100 1

slip up

/sˈlɪpˈəp/ /slɪpʌp/

معنی: اشتباه کردن، شکست خوردن
معانی دیگر: (عامیانه)، لغزش، خطا، سهو، سرخوردن

بررسی کلمه slip up

اسم ( noun )
• : تعریف: (informal) an error; blunder.
مشابه: blunder, error, fault, misstep, mistake, oversight, slip

واژه slip up در جمله های نمونه

1. I tried to slip up the stairs unnoticed.
[ترجمه ترگمان]سعی کردم بدون جلب توجه از پله‌ها بالا بروم
[ترجمه گوگل]من سعی کردم که از پله ها بی توجه باشم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can't afford to slip up.
[ترجمه ترگمان]ما نمی‌توانیم از عهده این کار بر بیایم
[ترجمه گوگل]ما نمیتوانیم انعطاف پذیر باشیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Did the ISAs slip up in Althusser's case?
[ترجمه ترگمان]آیا the در این مورد از هم جدا شده؟
[ترجمه گوگل]آیا ISA ها در پرونده آلتوسر لغو شدند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Don't slip up to me!
[ترجمه ترگمان]به طرف من نیا!
[ترجمه گوگل]برای من تسلیم نشو
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. If a Highway Patrol car was going to slip up from behind, it would be right about now.
...

مترادف slip up

اشتباه کردن (فعل)
slip , mistake , miscarry , fluff , miss , fumble , blunder , gaffe , hallucinate , slip up , miscue
شکست خوردن (فعل)
lose , fail , flop , flunk , slip up , lose out

معنی کلمه slip up به انگلیسی

slip up
• make a mistake, make an error, fail
• a slip-up is a small or unimportant mistake.

slip up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سیما رحیمی
اشتباه کردن
to make a mistake
Neginnk
از دهنم در رفت
I slipped up and told her about her ex

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slip up
کلمه : slip up
املای فارسی : سلیپ آاپ
اشتباه تایپی : سمهح عح
عکس slip up : در گوگل

آیا معنی slip up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )