برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

slip through the net


1- از تور رد شدن یا فرار کردن 2- از دستگاه ایمنی یا مالیاتی و غیره رد شدن (و گرفتار نشدن)

slip through the net را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slip through the net

کلمه : slip through the net
املای فارسی : سلیپ تهروق تاه ننت
اشتباه تایپی : سمهح فاقخعلا فاث دثف
عکس slip through the net : در گوگل

آیا معنی slip through the net مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )