برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

slicker

/sˈlɪkər/ /ˈslɪkə/

معنی: حقه باز، صیقل زن
معانی دیگر: (پالتو بارانی) بارانی برزنتی، بارانی مشمایی، زرنگ

بررسی کلمه slicker

اسم ( noun )
(1) تعریف: a raincoat with a smooth, shiny surface.

(2) تعریف: (informal) someone with sophisticated or deceptive ways.
متضاد: hayseed

- a real city slicker
[ترجمه ترگمان] یه کاپشن شهری واقعی
[ترجمه گوگل] یک خیابان واقعی شهر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه slicker در جمله های نمونه

1. Roadshows get slicker - at the fun ones shareholders enter quizzes and win safaris.
[ترجمه ترگمان]roadshows slicker را به دست می‌آورند - در حالی که سهامداران در quizzes شرکت می‌کنند و safaris را برنده می‌شوند
[ترجمه گوگل]Roadshows می شود slicker - در آن جالب که سهامداران وارد آزمون و به نفع safaris
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The service to the front men was much slicker, forcing Charlton back.
[ترجمه ترگمان]خدمت به افراد جلو بسیار کاپشن بود و چارلتون را عقب راند
[ترجمه گوگل]خدمت به مردان پیشین خیلی جالب بود و چارلتون را مجبور می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Villa were quicker and slicker; their manager, Ron Atkinson, reckoned his team should have scored 6 or more.
[ترجمه ترگمان]ویلا سریع‌تر و کاپشن بود؛ مدیر آن‌ها، رون آتکینسون، فکر می‌کرد تیم او باید ۶ یا بیشتر امتیاز بگیرد
[ترجمه گوگل]ویله سریع تر و سرخوش تر بود مدیر آنها، رون اتکینسون، محاسبه کرد که تیمش باید 6 یا بیشتر گلزنی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Another kneaded the balled-up rain slicker in his hands.
...

مترادف slicker

حقه باز (اسم)
snide , conjurer , slicker , phony , phoney , trickster
صیقل زن (اسم)
slicker

معنی عبارات مرتبط با slicker به فارسی

منظره ی شهر، نمای شهر (به ویژه از هواپیما یا جای بلند)، صحنه ی شهری، (عامیانه) آدم شهری، (در نظر دهقانان) زرنگ، پرتدبیر (و تزویر)، مرد رند، شهری، زرنگ، رند

معنی کلمه slicker به انگلیسی

slicker
• raincoat; trickster, cheat (informal); stylish and sophisticated person (informal); raincoat, mack
city slicker
• (informal) person from a large city who is overly sophisticated, stylish and sophisticated city person, sophisticated city dweller

slicker را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی slicker

کلمه : slicker
املای فارسی : سلیککر
اشتباه تایپی : سمهزنثق
عکس slicker : در گوگل

آیا معنی slicker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )