برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

slick enmity


دشمنی صرف

slick enmity را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی slick enmity

کلمه : slick enmity
املای فارسی : سلیکک انمیتی
اشتباه تایپی : سمهزن ثدئهفغ
عکس slick enmity : در گوگل

آیا معنی slick enmity مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )