برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

slick ear

/sˈlɪkˈɪr/ /slɪkɪə/

حیوان بی گوش، حیوان فاقد گوش خارجی

slick ear را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی slick ear

کلمه : slick ear
املای فارسی : سلیکک عار
اشتباه تایپی : سمهزن ثشق
عکس slick ear : در گوگل

آیا معنی slick ear مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )